Stadsnät i Svealand utsett till Årets Stadsnät 2013

Stadsnät i Svealand AB har utsetts till årets stadsnätsföretag 2013. Utmärkelsen ges ut av Svenska Stadsnätsföreningen som varje år premierar uppmärksammade och förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens i Luleå fick Stadsnät i Svealand ta emot priset som Årets Stadsnät.

I sin motivering skriver Svenska Stadsnätsföreningen: "Stadsnät i Svealand har genom enträget arbete tillsammans med flera kommuner och stadsnät arbetat för att effektivisera driften för långsiktig överlevnad. Nu har man hittat en modell som både tillfredsställer Konkurrensverkets krav och tilltalar ett flertal kommuner. Samtidigt har man under ett antal år målmedvetet arbetat tillsammans med Västerås kommun med att hitta en modell för samhällstjänster som förbättrar för de med särskilda behov och effektiviserar vårdarbetet. Stadsnät i Svealand är genom detta mycket värdig utmärkelsen Årets Stadsnät 2013."

– Det är skönt att få bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt och med rätt inriktning. Att få denna fina utmärkelse betyder mycket för oss. Vi får den tack vare våra duktiga och engagerade medarbetare som arbetar varje dag för att så många som möjligt ska får tillgång till en snabb fiberuppkoppling med ett brett tjänsteutbud.

– Det är också en bekräftelse på att samverkan är en framgångsfaktor för de kommunalt ägda stadsnäten, där vi också är med och utvecklar nyttiga kommunala e-tjänster inom t ex skola och omsorg genom så kallat välfärdsbredband. Vi även är glada för invånarna i respektive kommun som har så bra bredband, kommenterar Per Norrthon, vd Stadsnät i Svealand utmärkelsen.

Stadsnät i Sveland AB samägs sedan den 1 januari 2014 av kommunerna Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar och Arboga. Det gemensamma bolaget har till uppgift att ansvara för drift och utveckling av stadsnäten i respektive kommun.

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar fibernät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.