Södermanland har det billigaste vattnet i Sverige!

En glad nyhet till dig som bor i Eskilstuna är att vi har det billigaste vattnet i Södermanland.

Det visar den senaste Nils Holgersson-undersökningen. I undersökningen jämförs priserna för vatten och avlopp i landets olika kommuner. I södermanland är avgifterna lägst.

Nils Holgerssonrapporten tas fram i samarbete mellan Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och HSB.