Eskilstunas fjärrvärme i topp tack vare lågt pris minskade CO2-utsläpp

I en jämförelse mellan 16 fjärrvärmeleverantörer i mellersta och norra Sverige visar det sig att vi på Eskilstuna Energi & Miljö levererar både billig och klimatvänlig fjärrvärme. Vi kommer på andra plats i Fastighetsägarna MittNords årliga Fjärrvärmerapport.

I ett pressmeddelande från Fastighetsägarna MittNord berättar man att rapporten jämför koldioxidutsläpp, prisnivå och prisökningstakt. Den främsta anledningen till att Eskilstuna Energi & Miljö klättrar på listan jämfört med förra årets rapport är att företaget reducerat utsläppen av koldioxid kraftigt. Dessutom håller vi EEM lågt pris jämfört med de övriga leverantörerna.

- Vi tar hänsyn till flera parametrar men givetvis är så liten klimatpåverkan som möjligt viktigt. På den punkten klarar sig EEM bra. Prisnivån är intressant eftersom fjärrvärme säljs på en monopolliknande marknad. Eskilstuna Energi & Miljö har inte höjt priset omotiverat mycket sista åren vilket är positivt, säger Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna MittNord och ansvarig för rapporten.

Trots att företaget klättrar rejält sedan förra året finns tydliga förbättringsområden. Målet om en fossilfri bränslemix har inte uppnåtts. Dessutom har företaget sista året gjort den fasta delen av priset större än tidigare.

- Det är självklart önskvärt med så stor del rörligt pris som möjligt eftersom detta stimulerar effektiviseringsåtgärder hos kunderna. Vi anser att fjärrvärme är en bra och leveranssäker uppvärmningsform som många gånger är positiv för miljön.

Fastighetsägarna MittNord förespråkar kund-och klimatvänliga prismodeller där investeringar i kundernas verksamhet får effekter för såväl förbrukning som klimat. En annan viktig åtgärd är att konkurrensutsätta fjärrvärmemarknaden och i framtiden bryta monopolsituationen i syfte att stärka kundernas roll.

För ytterligare information kontakta Andreas Sjöberg, 070-654 03 22 eller andreas.sjoberg@mittnord.fastighetsagarna.se