Eskilstuna Energi och Miljö visar upp klimatsmart elproduktion med solceller

Vi har en hög ambitionsnivå när det gäller att producera miljövänlig el. Just nu monteras 300 stycken solpaneler på 250W/styck på en av byggnaderna på vårt Kraftvärmeverk här i Eskilstuna. El från solceller produceras utan buller och utsläpp som är ett väldigt klimatsmart sätt att producera el. Solceller är dessutom i princip underhållsfria.

För Eskilstuna Energi och Miljö är denna investering ytterligare ett sätt att visa hur vi tillsammans gör Eskilstuna lite grönare, men det är samtidigt ett sätt att närma sig de mål som satts upp i klimatplanen för Eskilstuna kommun. Enligt Klimatplanen ska produktionen av solel byggas ut till motsvarande 10 % eller 9,5 GWh av nuvarande elanvändning till år 2020.

– Vi monterar upp dessa solceller just nu och beräknar vara klara till 1 september. De har en sammanlagd effekt på 75 kW och beräknas producera 64 MWh/år. 64 MWh motsvarar ungefär årsförbrukningen från tre normalstora villor som värms upp med direktverkande el, säger Ulf Björklund, affärsområdeschef på Värme på Eskilstuna Energi och Miljö. Vi vill visa upp ett klimatsmart sätt att producera sin el på och ser det som en självklarhet att börja med att montera solceller på vår egen fastighet.

Hur fungerar solceller
En solcellsanläggning består av solceller samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem. Solcellerna monteras på husets eller garagets tak och kopplas till ditt elsystem. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll. Du minskar dina elkostnader och bidrar till en bättre miljö.