Angående skadedjursskydd vid Hyndevads vattenverk

Vi skulle vilja göra ett bemötande angående gårdagens artikel på Sveriges Radio Sörmland om "Slarv med skadedjursskydd vid Hyndevads vattenverk".

Artikeln lyder:

"Det kommunala bolaget Eskilstuna energi och miljö har slarvat med skadedjursskyddet vid Hyndevads vattenverk, anser Miljökontoret.

Det här meddelades redan efter en inspektion på plats i januari i år.

Luftningstrappan vid vattenverket var då inte ordentligt skyddad mot skadedjur och bristen kvarstod vid en undersökning i september.

Nu vill miljökontoret att bolaget ska göra något åt bristerna"

Vårt bemötande:

Det handlar inte om slarv. Vi punktar några rader nedan:

- Luftningstrappa ligger utomhus inhägnat och med taket ovanpå. Den här utformningen uppfyllde kraven för tidpunkten då tak/staket byggdes.

- Kraven när det gäller hygienrutiner och riskhantering har successivt höjts i nya föreskrifter från Livsmedelsverket där denna utformning inte är helt tillfredställande längre.

- Riskanalys enligt s.k. Hazard Analysis och Critical Control Point (HACCP) har gjorts för Hyndevad vattenverk. Denna analys har legat i grund för prioritering av åtgärder och framtida investeringar på vattenverket. Investeringskostnad för att bygga in luftningstrappa har uppskattats till ca 2 mkr och har planerats till 2016 i samråd med tillsynsmyndigheten i Eskilstuna.

- VA håller på att göra en översyn av hela reningsprocessen och beroende på framtida processutformningen finns det möjligheten att just detta reningssteg (luftningstrappa) inte behövs längre.