Trådlöst internet med fiber

Uppkopplad vardag – fiber mer självklart än någonsin

Sverige är ett av de länder i världen där störst andel av befolkningen har tillgång till en modern, trådlös bredbandsanslutning. Vi har pratat med Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen, som ger sin syn på de största snackisarna inom branschen just nu.

Framtidens bredband och uppkoppling via fiber

Vad pratas det om i branschen?

– Att vi klarar av att leverera internetanslutningar via fiber på en mycket hög nivå och med hög tillgänglighet. Synnerligen viktigt för alla som sitter hemma och jobbar istället för på sina ordinarie arbetsplatser.

Svenska stadsnät och operatörer är bäst i Europa på detta under rådande pandemi. Jag tycker vi ska vara stolta över vad vi åstadkommit gällande samhällsnyttig digital infrastruktur, förbindelser och tjänster för hemarbetsplatser. Det pratas också mycket om säker kommunikation, med särskilt fokus på säkra hemarbetsplatser. Hackare tar i värsta fall chansen att sno data när du sitter hemma och jobbar.

5G eller fiber?

Många nämner 5G som en konkurrent till fiber. Vad tror du?

 – Att alla vill ha tillgång till en bra trådlös uppkoppling är en självklarhet. För att kunna realisera det måste den trådlösa signalen komma ner så fort som möjligt i backen via enfiberkabel. I min värld är 5G ett fantastiskt komplement till den ordinarie fastnätsförbindelse och WiFi som du har tillgång till. 5G är ingen konkurrent till fiber utan ett perfekt komplement. Dessutom behöver 5G fiberanslutna master.

 

”5G är ingen konkurrent till fiber utan ett perfekt komplement.”


Det smarta hemmet i framtiden

Vi hör mycket om det smarta hemmet, hur uppkopplade är våra hem om 10 år?

– Vad är egentligen ett smart hem? Jag tänker att det är ett hem som är digitaliserat. Det gör livet bättre för dem som bor där. Om vi lägger fokus på det, så kommer antalet uppkopplade saker i vårt hem vara många fler än idag. Det som går att applicera smarta analyser som arbetar med artificiell intelligens på, till exempel automatisk vattning av olika sorters blommor blir vardagsmat. Sådana tjänster kommer alla att använda! Jag tror även att saker i hemmet kommer att använda uppkopplingen för att serva oss med råd och information. Det kommer att göra livet enklare och roligare.

Framtidens uppkopplade hem

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige 2025. Hur tror du att verkligheten ser ut om fyra år?

- Om fyra år har vi kvar vita fläckar på landsbygden om inte regeringen tillsätter mer stödmedel. Många har tillgång till internet via fiber och trådlösa förbindelser som har fiberanslutning. 4G finns att tillgå i nästan hela landet och alla större och mellanstora städer har möjlighet till 5G. Kopparnätet och 3G är avvecklat.

Bredbandstrategin som säger att ”2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband” är i huvudsak uppfylld, om vi tittar ur ett konsumentperspektiv. Däremot tror jag inte att allt som har behov av tillförlitlig uppkoppling med hög tillgänglighet, kapacitet och säkerhet har möjlighet till det.