Till sidans huvudinnehåll

Priset på fjärrvärme kommer att höjas 2024

Fjärrvärme är i vanliga fall känt för att ha en stabil och förutsägbar prisutveckling. Nu har det rådande marknadsläget och det kraftigt ökade priset på biobränsle ändrat förutsättningarna och vi står därför inför en högre höjning under 2024 än vad våra fjärrvärmekunder är vana vid.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har stört de normala råvaruflödena inom biobränslesortimenten.  Exporten från Ryssland är strypt, något som påverkar både oss i Sverige och resten av EU. Effekterna av de störda råvaruflödena förstärks ytterligare av den höga inflationen, höga räntor samt en svag kronkurs. Konsekvensen av detta blir att det finns mindre skogsrestprodukter – det blir helt enkelt svårare för biobränsleaktörerna att få tag på det de behöver till ett rimligt pris.

Allt detta ger en kraftig påverkan på prisbilden. Biobränslepriserna har skjutit i höjden, och för oss som fjärrvärmeproducent innebär det kraftigt ökade produktionskostnader.

Nu när vi har säkrat de volymer av biobränslen vi behöver inför kommande säsong, framför allt restprodukter från skogsbruk såsom grenar och trädtoppar, kan vi se hur det kommer att påverka oss. Tyvärr ser vi att en höjning av fjärrvärmepriset är nödvändig för att täcka de ökade produktionskostnaderna. Vi är nu mitt uppe i prissättningsarbetet inför nästkommande år och kommer med besked om priset så snart som möjligt. Vi har stor förståelse för den oro detta kan leda till och gör vårt yttersta för att mildra effekterna av den oroliga energimarknaden.