Till sidans huvudinnehåll

Priser för fjärrvärme

Nedanstående priser gäller för privatpersoner i en- eller tvåbostadshus.

Fjärrvärmepris 2024

Vårt fjärrvärmepris för privatpersoner består av en fast avgift och ett rörligt energipris. Priserna gäller för 2024.

Anslutningsavgift

Vi har fasta avgifter för anslutningen av villor till vårt fjärrvärmenät.

Service och felavhjälpning

Felavhjälpning, service och support debiteras enligt en särskild prislista.