Kvinna ligger i sängen och använder surfplatta

Fiber i Hagby

Surfa, streama, kolla på tv, jobba... Fiber ger dig och ditt hem ökade möjligheter idag och i framtiden. Beställ idag och betala när installationen är slutförd. Fiberutbyggnad sker i samband med elnäts utbyggnad i området. Du beräknas vara uppkopplad under sommaren 2024.

Du beställer och vi ansluter. Vi på EEM äger och bygger ut nätet i Eskilstuna med omnejd. Ta chansen och anslut dig idag för 24 900 kr.
Erbjudandet gäller enbart dig som fått ett personligt utskick.

Välkommen till en uppkopplad vardag!

Fiberinstallationen i fyra steg

Fiberinstallationen består av fyra steg, följ processen för just ditt område via den här webbsidan. 

1. Framdragning av fiber

Arbetet startar med att vi gräver ned fiber i marken fram till din tomtgräns. Tidsplanen för arbetet varierar beroende på om det är tjäle i marken eller om många andra ansluter sig i samma område. Om inget annat sägs är däremot ett bra riktmärke ungefär 16 veckor från det att du har skrivit på ditt avtal. När fiberkabeln ligger i marken är nästa steg att leda in den på din tomt.

2. Grävning på egen tomt

För att leda in fiber från din tomtgräns till din bostad behöver en skyddsslang grävas ned på tomten. Du kan välja att gräva själv eller beställa arbetet från en gräventreprenör. Din projektör hjälper dig gärna med kontaktuppgifter till våra samarbetspartners.

Om du gräver själv rekommenderar vi att du gräver en ränna som är 30 centimeter djup. Det är viktigt att du gräver hela vägen från din tomtgräns fram till den husvägg där du vill att vi ska gå in med fibern i din bostad.

4. Montering av användarnod

Nästa steg är att montera användarnoden på väggen inne i ditt hus. Vi sätter upp noden i samband med håltagningen i husväggen. Du kan förbereda arbetet genom att bestämma var i huset noden ska sitta.

Om användarnodens placering:

  • Noden placeras i anslutning till hålet i väggen.
  • Intag bör ske inom en meter från ett eluttag.
  • Placera noden fritt på en vägg, inte undangömd bakom ett skåp eller för nära ett element.
  • Plocka undan så att teknikern har fri väg från där håltagningen sker, till platsen där användarnoden ska placeras.
  • Noden får inte sitta i våta eller kalla utrymmen.

5. Driftsättning

När användarnoden är monterad kan vi koppla in fiber i din bostad. Därefter aktiveras fiberanslutningen och tjänsteleverantörerna får veta att du är ansluten till fiber. Då kan du börja beställa tjänster. Du väljer själv vilken eller vilka tjänster du vill ha vad gäller bredband, telefoni och TV i tjänsteguiden.