Nu är delar av stadsnätet uppgraderat!

Under de senaste veckorna har delar av stadsnätet i Eskilstuna uppgraderats. - Resultatet blev som vi önskade, ett mer driftsäkert fibernät. Uppgraderingarna har genomförts i delar av Borsökna, Mesta, Ärla, Torshälla, Roxnäs, Hällberga och Skogstorp, säger Ida Elings Högberg, stadsnätschef på Eskilstuna Energi och Miljö.

Effekten för kunderna blir en högre prestanda i nätet, som nu är bättre rustat för dagens uppkopplade behov – och användandet av högre hastigheter.

-         Att underhålla nätet är ett löpande arbete som återkommer varje år. Vi har identifierat fler områden där vi behöver genomföra nätförstärkningar likt det vi har gjort nu. Fokus nu har varit att lösa de områden där vi sett att belastningen legat väldigt högt, säger Ida Elings Högberg.

Kommunikationsoperatören IP-Only bevakar hur belastningen ser ut i nätet och ger underlag om vilka områden som är i behov av åtgärd.

-         Arbetet med nätförstärkningar kommer att fortsätta under våren 2021, säger Ida Elings Högberg.

Samtidigt som det planeras för fler uppgraderingar under våren blickar stadsnätsorganisationen längre fram.

-         Fokus nu är att skapa stabilitet i nätet och bygga upp vårt fortsatta samarbete med vår nya kommunikationsoperatör. Vidare är att sätta planer för att utveckla nätet och inte bara se till stadsnät utan till kommunikationslösningar som helhet. Men vi börjar med att höja nätet till dess rätta värde som möter dagens behov av tillgänglighet ur ett uppkopplat perspektiv, avslutar Ida Elings Högberg.