Till sidans huvudinnehåll

Nu är delar av stadsnätet uppgraderat!

Under de senaste veckorna har delar av stadsnätet i Eskilstuna uppgraderats. - Resultatet blev som vi önskade, ett mer driftsäkert fibernät. Uppgraderingarna har genomförts i delar av Borsökna, Mesta, Ärla, Torshälla, Roxnäs, Hällberga och Skogstorp, säger Ida Elings Högberg, stadsnätschef på Eskilstuna Energi och Miljö.

Effekten för kunderna blir en högre prestanda i nätet, som nu är bättre rustat för dagens uppkopplade behov – och användandet av högre hastigheter.

-         Att underhålla nätet är ett löpande arbete som återkommer varje år. Vi har identifierat fler områden där vi behöver genomföra nätförstärkningar likt det vi har gjort nu. Fokus nu har varit att lösa de områden där vi sett att belastningen legat väldigt högt, säger Ida Elings Högberg.

Kommunikationsoperatören GlobalConnect bevakar hur belastningen ser ut i nätet och ger underlag om vilka områden som är i behov av åtgärd.

-         Arbetet med nätförstärkningar kommer att fortsätta under våren 2021, säger Ida Elings Högberg.

Samtidigt som det planeras för fler uppgraderingar under våren blickar stadsnätsorganisationen längre fram.

-         Fokus nu är att skapa stabilitet i nätet och bygga upp vårt fortsatta samarbete med vår nya kommunikationsoperatör. Vidare är att sätta planer för att utveckla nätet och inte bara se till stadsnät utan till kommunikationslösningar som helhet. Men vi börjar med att höja nätet till dess rätta värde som möter dagens behov av tillgänglighet ur ett uppkopplat perspektiv, avslutar Ida Elings Högberg.

 

Fakta stadsnät

  • 2020 finns det stadsnät i cirka 200 av Sveriges kommuner. Över 85 procent av dem är kommunalt ägda, resterande ägs av privata aktörer.
  • De första stadsnäten startades för över 20 år sedan för att utmana det statliga telemonopolet och möjliggöra fiberutbyggnaden i kommunerna.
  • De svenska stadsnäten erbjuder ett så kallat öppet nät. Det innebär en infrastruktur som är tillgänglig för alla som vill hyra fiber och erbjuda tjänster via en tjänsteportal. Målet i ett öppet nät är att upprätta konkurrens i alla led.
  • Utmärkande för de svenska stadsnäten är att alla äger bredbandsinfrastruktur.

Fiber, ADSL eller mobilt bredband? Här är skillnaderna

FIBER

Fiberanslutning innebär att du får en signal via optiskt ljus. Det gör att det går att komma upp i höga hastigheter och du kan överföra stora mängder datatrafik. En teoretisk maxhastighet är 1000 Mbit/sek.

ADSL

Bredbandet använder det existerande telefonnätet för att transportera signaler. Hastigheten för ADSL är inte densamma i båda riktningarna. För ADSL är nedladdningshastigheten avsevärt högre än uppladdningshastigheten.

Mobilt bredband

Mobilt bredband innebär en uppkopplingsmöjlighet via mobilnätet. När mobilt bredband används skickas all datatrafik via mobilnätet med i första hand 4G-teknik.