Fiber med lysande ändar

Benchmarking stadsnätet 2021

Eskilstuna Energi och Miljö valde 2020 IP-Only som kommunikationsoperatör. I avtalet ingår att utföra en benchmarking en gång per år. Resultat visar att utbudet av tjänsteleverantörer är stort, priserna är marknadsmässiga men utbudet av tjänster är för litet.

Benchmarkingen är den första som genomförs och syftet är att säkerställa att prisnivåerna och utbudet är marknadsmässiga. Benchmarkingen är utförd i samarbete mellan EEM och IP-Only. 

Rapporten baseras på data från sex olika stadsnät; EEM, Fibra, Utsikt, Wetternet, Framtiden och Kumbro och prisuppgifterna är inhämtade 18 maj 2021. Materialet har sammanställts med hjälp av data från Post- och telestyrelsen, statistik från Svenska statistiska centralbyrån samt data från ovan nämnda stadsnät. Analysen innefattar privatkunder och företagskunder. 

Benchmarkingen jämför pris, utbud av tjänsteleverantörer samt utbud av antal unika tjänster. Efter benchmarkingen kan vi konstatera att,

  • Vi ligger fem procent högre än medianen i de sex stadsnät som vi jämfört med. Det är inom felmarginalen för att vara marknadsmässigt men hade gärna varit på andra sidan.
  • Vi har ett stort utbud av tjänsteleverantörer. Här ligger IP-Only bättre än medianen, med åtta procent fler.
  • Antal unika tjänster är för få. Det finns bara fyra tjänster i Eskilstuna idag, och det visar sig vara klart för lite. Median är 8,5.

IP-Only ska ta fram en plan för att förbättra antalet unika tjänster inom en månad och genomföra den inom sex månader. 

Slutsatser 

  • EEM ligger i toppen gällande antal tillgängliga tjänsteleverantörer i det öppna fibernätet.
  • Överlag ligger prisnivån på en marknadsmässig nivå men slutkundspriserna är något högre än snittet på 100/100 Mbit i EEM.
  • I EEM’s nät finns det tjänster/produkter med priser i det lägre spannet att välja på. 
  • Ju högre hastighet slutkunden väljer desto lägre pris kommer kunden att erhålla i förhållande till jämförelseobjekten.
  • Tjänsteleverantörer hos EEM har lägre pris än snittet på marknaden på företagstjänster.
  • EEM har färre unika tjänster vilket kan förklaras med att utvecklingen går mot högre hastigheter, då efterfrågan på högre hastigheter ökar. 

Benchmarkingen i sin helhet hittar du här.