EEM beviljas bredbandsstöd för utbyggnad av fibernätet på landsbygden

Över 120 fiberanslutningar på landsbygden blir verklighet efter att EEM beviljats bredbandsstöd. Bredbandsstödet möjliggör anslutningar som tidigare ansetts för kostsamma för kunden.

EEM har fått 3 miljoner beviljat i bredbandsstöd. Stödet möjliggör anslutning av cirka 120 fastigheter, främst väster om Eskilstuna och norr om Hjälmaren. Vi planerar även att ansluta ett område med dryga 100 fastigheter i norra Barva. 

Ett välutrustat fibernät för framtiden

Våren och sommaren 2021 har nätets kapacitet uppgraderats för att kunna möta framtidens krav. Även driftövervakningen har setts över genom en ny driftövervakningstjänst som ger bättre överblick över nätet och möjlighet att snabbare kunna kommunicera med våra kunder. Drifttjänsten innebär att vi kan övervaka den nedgrävda fibern vilket är ett komplement till den övervakning vår kommunikationsoperatör utför. 

- Ett stadsnät med stabil uppkoppling är en förutsättning för att vårt moderna samhälle ska fungera. Samhällsviktiga funktioner är i hög utsträckning digitaliserade och det ställer nya krav på stadsnätet säger Ida Elings-Högberg, stadsnätschef på EEM. 

Bredbandsstödet delas ut av Post - och telestyrelsen, PTS, som har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. Anslutningarna planeras att genomföras under 2022.