Angående IP-Onlys prishöjning

Det har kommit till vår kännedom att IP-Only genomför en nationell prishöjning som drabbar kunder i Eskilstunas stadsnät. Här reder vi ut svaren på de frågor vi får in från er kunder.

Visste EEM om prishöjningen och hur ser ni på förändringarna?

Vi blev informerade om prishöjningen idag (fredag 9/4) och tycker givetvis att det är olyckligt att vi inte fått informationen till oss tidigare. Diskussioner pågår nu med IP-Only så att liknande situationer kan undvikas i framtiden. 

Vi förstår att prishöjningar sker inom det här området, liksom inom andra områden i samhället. Det är en nödvändighet för att kunna underhålla och bygga ut fibernätet. Vi tycker däremot att det är beklagligt att det inte kommunicerats till oss i förväg och att det sker så kort tid efter att en hel del kunder fick prishöjningar i samband med övergången från Fibra till IP-Only i höstas/vintras. 

Varför höjs priserna?

Prisjusteringen som görs nu följer IP-Only’s prisplan nationellt och gäller för alla tjänsteleverantörerna i alla nät. Prisjusteringarna till tjänsteleverantörerna gäller bara vissa bredbandshastigheter. I majoriteten av fallen ligger priserna stilla eller har till och med sänkts. Detta gäller framför allt abonnemang med högre bredbandshastigheter. Skälet till den årliga prisjusteringen är att vi behöver fortsätta investera i fiberutbyggnaden i landet och se till att fibernätet håller hög kvalitet.

Vad kan jag som kund göra?

Vi uppmanar dig som kund att jämföra de olika tjänsteleverantörerna på www.ip-only.se/eskilstuna för att se vilket abonnemang som passar dig bäst. Eventuella ändringar i abonnemangspriser kan variera beroende på vilken tjänsteleverantör du har. Det kan löna sig att som kund undersöka vilka erbjudanden de olika leverantörerna i nätet har. Du kan även kontakta din tjänsteleverantör och påtala att du är missnöjd med prisförändringen. 

Varför har det varit driftstörningar sedan ni bytte kommunikationsoperatör?

Faktum är att fibernätet är bättre rustat än någonsin för att möta våra uppkopplade behov. Under våren har delar av stadsnätet i Eskilstuna uppgraderats. Uppgraderingarna har genomförts i delar av Borsökna, Mesta, Ärla, Torshälla, Roxnäs, Hällberga och Skogstorp för att ge kunderna en högre prestanda i nätet, som nu är bättre rustat för dagens uppkopplade behov – och användandet av högre hastigheter.

Att underhålla nätet är ett löpande arbete som återkommer varje år. Vi har identifierat fler områden där vi behöver genomföra nätförstärkningar likt det vi har gjort under våren. Vår kommunikationsoperatör IP-Only bevakar hur belastningen ser ut i nätet och ger underlag om vilka områden som är i behov av åtgärd.

Varför tar ni bort asymmetriska hastigheter?

Vår kommunikationsoperatör IP-Only ansvarar för tjänsteutbudet och du kan enkelt jämföra tjänsteleverantörernas utbud i tjänsteportalen. I likhet med många andra aktörer tar IP-Only bort de asymmetriska hastigheterna för att förenkla för kunderna men framför allt för att kundernas användning av uppströmsbandbredd ökar.   

Vad händer nu?

Vi initierar nu en pris- och utbudsjämförelse som kommer löpa under april och maj månad där vi utvärderar pris, utbud och kvalitet så att vi är säkra på att vi har ett bra utbud för våra kunder. I avtalet med IP-Only finns en klausul om att vi ska göra en årlig s k benchmarking. Det är en jämförelse med sex andra stadsnät där vi undersöker om IP-Only är marknadsmässigt avseende priser, kvalitet och tjänsteutbud. Planen var att göra benchmarkingen i höst, men vi startar det arbetet redan nu i skenet av det inträffade. Det är viktigt för oss att våra kunder har ett bra utbud av tjänster till god kvalitet och marknadsmässigt pris.