Till sidans huvudinnehåll

Angående GlobalConnects prishöjning

Det har kommit till vår kännedom att GlobalConnect genomför en nationell prishöjning som drabbar kunder i Eskilstunas stadsnät. Här reder vi ut svaren på de frågor vi får in från er kunder.

Visste EEM om prishöjningen och hur ser ni på förändringarna?

Vi blev informerade om prishöjningen idag (fredag 9/4) och tycker givetvis att det är olyckligt att vi inte fått informationen till oss tidigare. Diskussioner pågår nu med GlobalConnect så att liknande situationer kan undvikas i framtiden. 

Vi förstår att prishöjningar sker inom det här området, liksom inom andra områden i samhället. Det är en nödvändighet för att kunna underhålla och bygga ut fibernätet. Vi tycker däremot att det är beklagligt att det inte kommunicerats till oss i förväg och att det sker så kort tid efter att en hel del kunder fick prishöjningar i samband med övergången från Fibra till GlobalConnect i höstas/vintras. 

Varför höjs priserna?

Prisjusteringen som görs nu följer GlobalConnects prisplan nationellt och gäller för alla tjänsteleverantörerna i alla nät. Prisjusteringarna till tjänsteleverantörerna gäller bara vissa bredbandshastigheter. I majoriteten av fallen ligger priserna stilla eller har till och med sänkts. Detta gäller framför allt abonnemang med högre bredbandshastigheter. Skälet till den årliga prisjusteringen är att vi behöver fortsätta investera i fiberutbyggnaden i landet och se till att fibernätet håller hög kvalitet.

Vad kan jag som kund göra?

Vi uppmanar dig som kund att jämföra de olika tjänsteleverantörerna på https://privat.globalconnect.se/eskilstuna/ för att se vilket abonnemang som passar dig bäst. Eventuella ändringar i abonnemangspriser kan variera beroende på vilken tjänsteleverantör du har. Det kan löna sig att som kund undersöka vilka erbjudanden de olika leverantörerna i nätet har. Du kan även kontakta din tjänsteleverantör och påtala att du är missnöjd med prisförändringen. 

Varför har det varit driftstörningar sedan ni bytte kommunikationsoperatör?

Faktum är att fibernätet är bättre rustat än någonsin för att möta våra uppkopplade behov. Under våren har delar av stadsnätet i Eskilstuna uppgraderats. Uppgraderingarna har genomförts i delar av Borsökna, Mesta, Ärla, Torshälla, Roxnäs, Hällberga och Skogstorp för att ge kunderna en högre prestanda i nätet, som nu är bättre rustat för dagens uppkopplade behov – och användandet av högre hastigheter.

Att underhålla nätet är ett löpande arbete som återkommer varje år. Vi har identifierat fler områden där vi behöver genomföra nätförstärkningar likt det vi har gjort under våren. Vår kommunikationsoperatör GlobalConnect bevakar hur belastningen ser ut i nätet och ger underlag om vilka områden som är i behov av åtgärd.

Varför tar ni bort asymmetriska hastigheter?

Vår kommunikationsoperatör GlobalConnect ansvarar för tjänsteutbudet och du kan enkelt jämföra tjänsteleverantörernas utbud i tjänsteportalen. I likhet med många andra aktörer tar GlobalConnect bort de asymmetriska hastigheterna för att förenkla för kunderna men framför allt för att kundernas användning av uppströmsbandbredd ökar.   

Vad händer nu?

Vi initierar nu en pris- och utbudsjämförelse som kommer löpa under april och maj månad där vi utvärderar pris, utbud och kvalitet så att vi är säkra på att vi har ett bra utbud för våra kunder. I avtalet med GlobalConnect finns en klausul om att vi ska göra en årlig såkallad benchmarking. Det är en jämförelse med sex andra stadsnät där vi undersöker om GlobalConnect är marknadsmässigt avseende priser, kvalitet och tjänsteutbud. Planen var att göra benchmarkingen i höst, men vi startar det arbetet redan nu i skenet av det inträffade. Det är viktigt för oss att våra kunder har ett bra utbud av tjänster till god kvalitet och  marknadsmässigt pris. 

Fakta stadsnät

  • 2020 finns det stadsnät i cirka 200 av Sveriges kommuner. Över 85 procent av dem är kommunalt ägda, resterande ägs av privata aktörer.
  • De första stadsnäten startades för över 20 år sedan för att utmana det statliga telemonopolet och möjliggöra fiberutbyggnaden i kommunerna.
  • De svenska stadsnäten erbjuder ett så kallat öppet nät. Det innebär en infrastruktur som är tillgänglig för alla som vill hyra fiber och erbjuda tjänster via en tjänsteportal. Målet i ett öppet nät är att upprätta konkurrens i alla led.
  • Utmärkande för de svenska stadsnäten är att alla äger bredbandsinfrastruktur.

Fiber, ADSL eller mobilt bredband? Här är skillnaderna

FIBER

Fiberanslutning innebär att du får en signal via optiskt ljus. Det gör att det går att komma upp i höga hastigheter och du kan överföra stora mängder datatrafik. En teoretisk maxhastighet är 1000 Mbit/sek.

ADSL

Bredbandet använder det existerande telefonnätet för att transportera signaler. Hastigheten för ADSL är inte densamma i båda riktningarna. För ADSL är nedladdningshastigheten avsevärt högre än uppladdningshastigheten.

Mobilt bredband

Mobilt bredband innebär en uppkopplingsmöjlighet via mobilnätet. När mobilt bredband används skickas all datatrafik via mobilnätet med i första hand 4G-teknik.