Varför byter ni till fjärravlästa vattenmätare?

Anledningen till att vi byter till fjärravlästa mätare är för att det innebär flera fördelar för alla inom VA-kollektivet. Idag har vi problem med att mätarställningar inte kommer in vilket kräver många onödiga resurser. Vi slipper alla utskick samt den administration som det innebär, samt att vi inte behöver använda oss av schablondebiteringar baserade på tidigare förbrukning. Fjärravlästa mätare gör det möjligt för oss och villaägare att snabbare upptäcka oroande avvikelser och vi kan lättare få indikering på eventuella läckor, vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för vår debitering.