Varför är mitt vattentryck dåligt?

Trycket försämras när många använder mycket vatten ungefär vid samma tid. De som bor i slutänden av ledningsnätet eller på en höjd har normalt ett sämre tryck och påverkas därför mest. Normalt brukar vi inte ha så här långa värmeböljor så här tidigt. Dessa brukar komma senare under sommaren när många också är bortresta på semester. Nu ska alla duscha och laga mat ungefär vid samma tider. Dessutom vill många fylla sina pooler och vattna gräsmattor och sina trädgårdsland när prognosen visar lång värme.