Kan man få ersättning för att man inte kan utnyttja vattnet som vanligt?

Vad är som vanligt? Om man med det menar att man som vanligt vill vattna sin trädgård varje dag och fylla sin pool så är svaret nej. Även om man har kunnat göra det vid andra tillfällen så handlar det om att visa respekt för alla andra i VA-kollektivet. Om vissa har så dåligt tryck så att de knappt kan duscha schampot ur håret så måste det vara viktigare än att någon annan vill fylla sin pool.

Vi levererar vatten efter en normal förbrukning. Just nu råder en extrem överförbrukning av vattnet och då måste vi alla hjälpas åt att använda det rationellt och för det som dricksvattnet främst ska användas för.