Gäller detta förbud för kommunens allmänna ytor, som till exempel parker?

Ja, det gäller även kommunen som nu istället vattnar med vatten från ån.