Gäller detta bara Eskilstuna eller är det flera kommuner som har samma problem?

Nej, det är många kommuner i runt om i landet som också infört bevattningsförbud eller har gått ut med information om att vi måste använda vattnet klokt utav samma anledning.