Jag ska gräva - hur ser jag vart befintliga ledningar finns?

När du ska gräva rekommenderar vi att du använder dig av ledningsanvisning. Du beställer ledningsanvisning via ledningskollen.se.

Vi kan ge dig en visning på var elkablar och fjärrvärmeledningar finns. Vatten- och avloppsledningar kan vi endast visa fram till tomtgräns, men kommunens byggavdelning kan bistå med ledningsanvisning innanför tomtgräns.