Vem installerar LTA-enheten?

I de fall en LTA-enhet krävs på grund av den allmänna anläggningens konstruktion ansvarar och äger vi LTA-enheten. Vi levererar sumpen för LTA-enheten. Nedgrävning av sump med tillhörande anslutningar samt eldragning ansvarar du som fastighetsägare för. Pumpen levereras av oss och monteras i samband med att vi monterar vattenmätaren.