Vart ska jag placera min vattenmätare?

Vattenmätaren placeras i en frysskyddad plats. Mätare får aldrig utsättas för frysrisk – därför rekommenderas att mätare placeras inomhus alternativt i en godkänd vattenmätarbrunn utanför byggnaden. Utrymmet bör tåla vattenspill samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.