Vad kostar det att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas av fastighetsägaren när förbindelsepunkten är upprättad och förmedlad. Anläggningsavgiften är en del av VA-taxan som beslutas utifrån självkostnadsprincipen, vilket gör att det inte går att säga vad anläggningsavgiften kommer vara i framtiden. Avgiften är unik och bestäms utifrån storleken på din fastighets tomt samt antalet ledningar som är framdragna till fastigheten. Det är den rådande taxan när förbindelsepunkten är upprättad och meddelad som gäller. Du kan använda vår räknesnurra för att beräkna din anläggningsavgift utifrån gällande taxa. Beroende på var du bor väljer du mellan alternativen landsbygd eller tätort. Bor du i ett område utan asfalterade vägar ska du välja landsbygd. Här hittar du räknesnurran. Tänk på att taxan kan förändras och att den taxa du betalar är den som gäller det år då arbetet med VA-utbyggnaden är färdigställt.