Vad händer om LTA-enheten går sönder?

Tanken till LTA-enheten har en viss kapacitet att ta emot spillvatten innan den överfylls och larmet löser ut. Dock är det viktigt att ni direkt felanmäler till oss på Eskilstuna Energi och Miljö så vi kan komma ut och laga eller byta ut pumpen. Det är viktigt att du slutar tillföra vatten till LTA-enheten vid pumpstopp.

Det är också viktigt att LTA-enhetens skötsel följs korrekt annars får du som fastighetsägare stå för kostnaderna. Du som fastighetsägare står för kostnaden om:

  • Det uppstår skador som du inte larmat om, eller att du släpper ut vatten efter larm eller strömavbrott.
  • Om det krävs reparation av tanken på grund av att du tillfört föremål eller annat som inte hör hemma i avloppet.
  • Om någon del av avloppet får skador på grund av frysning.

Utryckning sker och felet konstateras vara i fastighetens installation.