Ska vatten- och avloppsrören på min tomt ligga i en isolerlåda?

Beroende på det läggningsdjup för ledningar ni väljer på er fastighet kan era ledningar behöva skyddas mot frysrisk med isolering samt eventuellt även med värmekabel. Kolla med er rörentreprenör alternativt sakkunnig.