Ska jag betala extra för LTA-enheten och avloppspumpen?

Du behöver inte betala för din LTA-enhet, den står Eskilstuna Energi och Miljö för. Däremot står du för kostnaderna för framdragning av elmatning, kostnaden för drift av pumpen samt eventuella skador som kan uppstå på grund av felaktigt användande.