Ska jag betala extra för LTA-enheten och avloppspumpen?

Du behöver inte betala för din LTA-enhet, den står Eskilstuna Energi och Miljö för. Däremot står du för kostnaderna för schakt, montage och anslutning på den egna fastigheten samt för framdragning av elmatning. Fastighetsägaren står också för driftkostnaden samt eventuella skador på pumpen som kan uppstå på grund av felaktigt användande.