Ska jag betala extra för LTA-enheten och avloppspumpen?

I de fall vi har anlagt ett trycksatt ledningsnät behöver du inte betala för din LTA-enhet, den står Eskilstuna Energi och Miljö för. Däremot står du för kostnaderna för schakt, montage och anslutning på den egna fastigheten samt för framdragning av elmatning. Fastighetsägaren står också för driftkostnaden samt eventuella skador på pumpen som kan uppstå på grund av felaktigt användande.

Enstaka fastigheter som på grund av fastighetens läge eller husets läge på fastigheten behöver en pump för att nå en självfallsledning, får bekosta och drifta den själv.