När kan jag ansluta mig till VA-nätet?

När ledningsnätet är provtryckt och vattenproverna godkända meddelas att förbindelsepunkten är upprättad. Du får då en faktura på anläggningsavgiften med 30 dagars betaltid. I samband med att förbindelsepunkten är upprättad kan du utföra arbetet på din egen fastighet. Om ni vill påbörja arbetet på din fastighet tidigare så går det så fort din förbindelsepunkt är lagd på plats och schaktmassor återfyllda. Då kan du se läge och höjd på er förbindelsepunkt och kan börja med egna arbeten efter kontakt med vår projektledare för ert område.

När anslutningsavgiften är betalad och blankett "Färdiganmälan (pdf)" är inskickad om att anläggningen inom fastigheten är installerad korrekt monteras eventuell LTA-pump och vattenmätaren av oss på Eskilstuna Energi och Miljö. När den egna anläggningen är besiktad och godkänd öppnas ventilerna till det allmänna nätet och du är ansluten.