Måste jag ansluta mig till det kommunala VA-nätet?

Inom ett verksamhetsområde är det obligatorisk anslutning till VA-nätet. I vissa fall kan fastighetsägaren avstå vattenanslutningen om det egna dricksvattnet visar bättre värden än EEMs. Vattenservisen behöver då inte betalas och du kan heller inte koppla upp dig på vattenservisen.