Måste jag ansluta mig till det kommunala VA-nätet?

Inom ett verksamhetsområde är det obligatorisk anslutning till VA-nätet. I vissa fall kan fastighetsägaren avstå vattenanslutningen om goda dricksvattenvärden kan visas, vattenservisen behöver inte betalas och du kan heller inte koppla upp dig på vattenservisen.

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00