Hur lång tid är byggtiden för kommunalt VA?

Tiden för en VA-utbyggnad varierar från olika områden då det är beroende av markförhållande och områdets storlek. Då räknas heller inte all tid innan byggprojektet in, eller den tid som sker efter byggnationen. Efter att ledningsarbetet är klart ska ledningar och pumpstationer provas och vattenprov ska tas. Återställning av mark kan pågå parallellt med detta arbete.