Får jag ansluta dagvatten till LTA-enheten?

Du får inte ansluta dagvatten till LTA-enheten eller avloppsnätet överhuvudtaget. Allt dagvatten ska hanteras lokalt eller anslutas till eventuellt dagvattennät, om det finns.