Frågor och svar om textilinsamling

Vårt mål är att så mycket textilier som möjligt ska tas till vara istället för att förbrännas.