Vad händer med matavfallet efter att jag har sorterat det?

Vi hämtar Eskilstunabornas matavfall och fraktar det till Lilla Nyby. Där finns en maskin som öppnar och skiljer plastpåsar från matavfall. Vatten tillsätts dels för att tvätta bort maten från plastpåsarna, dels för att göra matavfallet pumpbart. Maten tillsammans med vattnet kallas slurry. Vår maskin hanterar runt 8 500 ton matavfall per år och 90 % blir slurry. 10 % är rejekt, det vill säga material som inte kan bli biogas. 

Slurryn skickas vidare med tankbil till Södertälje och Huddinge där den rötas och blir till biogas. Resterna efter rötningen används som gödningsmedel på åkrar.