Vad är färgsorteringspåsarna tillverkade av för material?

Våra färgsorteringspåsar är gjorda av oljebaserad plast som sorteras och återvinns efter att vi samlat in avfallet. Plast är skadligt när det hamnar i vår natur och i haven, men våra plastpåsar är del i ett slutet system där de i slutändan återvinns.

Det hade varit bra om vi kunnat använda påsar som är gjorda av nedbrytningsbara material, men tyvärr har vi inte ännu hittat en leverantör för en biologiskt nedbrytningsbar påse som håller måttet. Påsarna som vi använder i färgsorteringen måste vara starka och får inte gå sönder under hanteringen. Vi för ständiga dialoger med olika leverantörer och hoppas att det inom kort kommer finnas biologiskt nedbrytningsbara påsar som är av tillräckligt bra kvalitet för att klara av färgsorteringsprocessen.

Sedan vi infört färgsorteringen år 2010 har det brännbara avfallet minskat med 54 % vilket är en jättestor vinst för miljön. Plastpåsarna är en förutsättning för att sorteringen ska hålla bra kvalitet. 

Koldioxidutsläppen för att producera färgsorteringspåsar uppgår till 18 ton per år. Klimatnyttan med materialåtervinningen av ett års insamlat förpackningsmaterial samt mat jämfört med nyproduktion, uppgår till 1706 ton CO2 ekvivalenter. Färgsorteringssystemet är alltså en klar vinst för miljön trots användandet av plastpåsar.