Jag bor i lägenhet, ska inte jag få svarta påsar?

Utdelningen gör vi nu endast till villabor med färgsortering. Om du bor i flerfamiljshus är det din fastighetsägare som ska förse dig med påsar om ni använder färgsorteringssystemet.

För de fastigheter som inte har färgsorteringssystemet kan fastighetsägaren välja att köpa in gröna påsar för matavfall och svarta påsar för övrigt hushållsavfall, om de vill erbjuda den servicen till sina hyresgäster. 

Hör med din fastighetsägare hur det funkar just i din fastighet.