De svarta påsarna har inga bärhandtag, varför?

Handtagen på de svarta påsarna kommer att vara öppna för att de ska användas som avfallspåsar, inte bärkassar. Färgsorteringspåsarna finansieras genom renhållningstaxan och dess syfte är att vara avfallspåsar för de hushåll som har färgsorteringssystemet.

Vi har tyvärr problem med att påsarna används i för stor skala till helt andra saker, av målgrupper som inte har färgsorteringssystemet. Exempelvis vid loppisar och liknande. I och med den nya skatten på plastbärkassar har efterfrågan på våra färgsorteringspåsar ökat. Vi försöker hitta balansen mellan användarvänlighet för de som ska använda dem, och begränsad tillgänglighet för de som inte ska använda dem. Vi jobbar med att hitta lösningar på problemet, att ha öppna handtag på påsar är en lösning. Att inte längre dela ut påsar vid återvinningscentralerna är en annan insats vi gjort. Vi ser över hur vi kan lösa problemet så att det blir bra för alla.