Vem behandlar dina uppgifter hos oss?

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är Eskilstuna Energi och Miljö (organisationsnummer: 556458-1907).

Eskilstuna Energi och Miljö (”EEM”) och SEVAB Strängnäs Energi (”SEVAB”) med organisationsnummer: 556527-5764, som i sin tur ägs av Eskilstuna Kommunföretag AB respektive Strängnäs kommun, har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan. För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även i framtiden beslutade EEM och SEVAB att starta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö(”ESEM”) med organisationsnummer: 556935-7501, ett gemensamt driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEM:s och SEVAB:s verksamheter och anläggningar. Sedan 1 januari 2014 är alla medarbetare anställda hos ESEM och allt arbete som våra cirka 500 medarbetare utför, sker på uppdrag av EEM och SEVAB.

EEM och SEVAB äger varumärkena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp och försäljning av el, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (”ESEL”) med organisationsnummer: 556964-8727.

 

Beroende på vilken nyttighet du använder hanteras dina personuppgifter av personuppgiftsansvarig enligt följande:

ESEM: samtliga nyttigheter såsom återvinning, VA, fjärrvärme, el m m.

EEM: återvinning, VA, fjärrvärme, el, stadsnät m m.

SEVAB: återvinning, VA, fjärrvärme, el m m.

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB: elnät

SEVAB Nät AB: elnät, stadsnät

ESEL: el

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB: el

SEVAB Energiförsäljning AB: el

 

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med dig eller att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte.

Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal (detta framgår av det avtalserbjudandet som du får från oss) använder vi oss av Upplysningscentralen (UC).

Vi säljer inte dina uppgifter vidare till någon tredje part.