Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme innebär att en villa eller fastighet värms upp med hett vatten som transporteras dit via rör i marken från ett kraftvärmeverk. Värmen kommer alltså inte från husets egen panna eller pump utan från någonstans i fjärran, därav namnet. Genom förbränning av kvistar och flis från skogsindustrin värms stora mängder vatten upp, som sedan pumpas ut till alla villor och fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet via rör i marken. I huset ansluts rören till en fjärrvärmecentral, där det heta vattnet används till att värma upp vattnet i element och kranar. Det avsvalnande fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till kraftvärmeverket, där det värms upp på nytt och pumpas tillbaka ut i rören. Systemet är mycket pålitligt och stabilt. 

Här kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar.