Vad händer med de gamla mätarna?

De gamla mätarna skrotas och de ingående komponenterna skickas på återvinning.