Ska jag betala för bytet av mätare?

Som kund betalar du ingen separat avgift för bytet av mätare. Kostnaden för bytet är medräknad i elnätstaxan och i priset för fjärrvärme.

Vad innebär det ”att kostnaden för bytet är medräknat i elnätstaxan och priset för fjärrvärme”? Hur ser det ut med framtida höjningar?

Det är många saker som spelar in i ändringar av elnätsavgifterna. Mätarbyte har varit en förutsedd kostnad och har därför varit medräknad i avgifterna under lång tid och ska inte påverka elnättaxans storlek framöver så långt som vi kan se idag.