När byter ni min mätare?

Arbetet med mätarbyten kommer pågå under flera år. Vi kommer byta cirka 48 000 mätare i Eskilstuna. Mätarbytet kommer pågå i flera etapper i olika områden. Du kommer få information i god tid innan vi byter din mätare.

De kunder som har både el- och fjärrvärmemätare kommer få två byten vid två olika tillfällen.

Innan bytet kommer du att få ett brev med information om mätarbytet. Därefter kommer du att få ett en tidsbokning ungefär 2 veckor innan vi planerar att komma hem till dig. Om du missar att bekräfta den kan det hända att du får en påminnelse som sms. Besöket tar cirka 15–30 minuter.