Vilken standard följer HAN-porten?

Alla nya elmätare från EEM följer ”Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare v1.2” utgiven av Energiföretagen Sverige.