Vilken standard följer HAN-porten?

Alla nya elmätare från EEM följer aktuell version av ”Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare” utgiven av Energiföretagen Sverige. Tillverkaren av elmätaren implementerar förändringar i portens konfiguration vartefter branschrekommendationen ändras. Senaste version ska gå att hitta på Energiföretagens webbsidor. Tillverkarens förändringar kan dröja månader före implementering.