Jag har anslutit en kompatibel utrustning men jag får inte ut någon data

Porten är i normalläget inaktiv och måste aktiveras av oss. Aktivering sker fjärrstyrt och utan kostnad. Här kan du begära aktivering eller avaktivering av din HAN-port genom att fylla i ett formulär och signera med ditt bank-ID. Du kan även höra av dig till vår kundservice för att få hjälp med aktivering.