Jag har anslutit en kompatibel utrustning men jag får inte ut någon data

Porten är i normalläget inaktivt och måste aktiveras av EEM. Aktivering sker fjärrstyrt och utan kostnad. Du kan höra av dig till vår kundservice för att få hjälp med aktivering.