Hur fungerar avdraget för grön teknik?

Skatteavdraget fungerar på samma sätt som ROT-avdraget. Det innebär att avdraget görs direkt på fakturan. Företaget som fakturerat dig begär sen i sin tur en utbetalning från Skatteverket för den andra halvan av kostnaden.