Vilka krav finns det på laddutrustning för att kunna göra avdrag?

Det är samma krav på tekniken som gäller för ladda-hemma-stödet. Laddboxen ska ha Typ 2 eller CCS-kontakt samt vara förberedd för mätning och debitering.

Hos oss kan du köpa en smart laddbox som uppfyller kraven för Grönt avdrag. Se våra boxar här.