Hur fungerar installationen?

Alla installation ska ske av behörig installatör. Antingen genom din egen installatör som känner din anläggning, eller vår samarbetspartners upphandlade installationsföretag.

Redan från första kontakt tar vi med installatören i diskussionen för att utreda vilka förutsättningar som finns för effektiv laddning hos er. Laddboxen installeras alltid med personskyddsautomat och om önskemål finns även med effektbegränsning mot övriga fastigheten. På så sätt behöver inga huvudsäkringar lösa ur vid hög belastning. Vi erbjuder även lastbalansering om man vill fördela lika effekt mellan flera laddare.