Vad menas med lokalproducerad el?

I Eskilstuna har vi ett kraftvärmeverk där vi producerar egen el. Genom att teckna vårt elavtal som heter Eskilstuna-el får du el som både är lokalproducerad och kommer från förnybara energikällor. Här kan du läsa mer om Eskilstuna-el