Varför bygger vi en solcellspark?

Vi har gjort en marknadsundersökning som visade att det finns ett stort intresse av att köpa lokalt producerad el. Både våra privat- och företagskunder vill leva mer hållbart och ser solel som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle. Byggandet av solcellsparken är också en samhällsviktig och långsiktig investering. Den kommer ge nytta för vårt elnät och hjälpa oss framåt i effektfrågan.