När är byggandet färdigt?

Vi räknar med att byggnationen av solcellsparken kommer vara färdig någon gång under hösten 2021.