Jag är privatkund, kan jag köpa elen som produceras i solcellsparken?

Ja, du som är privatkund kommer kunna köpa el som är producerad i solcellsparken. Lite längre fram kommer vi informera här på hemsidan om hur du ska gå tillväga för att köpa el som är producerad i solcellsparken.